LB_avaussivu-57a99df631b75026185c3801dea73ad7.jpg

Organisaation johtaminen on jatkuvaa kehityksen aikaansaamista.  Muutoksia tapahtuu koko ajan ja niihin on reagoitava.   Kaikki muutokset ovat haasteita ja ne on johdettava ammattimaisesti olivat ne sitten suuria tai pieniä.

LEADBETTER jakaa tarjontansa asiakasyrityksen tilanteen mukaan kahteen kategoriaan:

Business Boost Palvelu.

  • Opastan taloudellisesti terveitä yrityksiä muutostilanteissa jotta ne menestyisivät paremmin.

Toiminnan Tervehdyttämispalvelu.

  • Taloudellisissa vaikeuksissa olevissa yrityksissä toimin operatiivisesti tervehdyttämiskonsulttina.

 

"On hirveää hukata kriisin antama mahdollisuus"