LB_avaussivu-57a99df631b75026185c3801dea73ad7.jpg

Organisationers ledning är en fortlöpande strävan till att uppnå utveckling. Förändringar sker ständigt och de bör åtgärdas ordentligt. Alla förändringar är utmaningar som måste tas på allvar och ledas professionellt vare sig de är stora eller små. 

LEADBETTER delar in sitt utbud i två olika kategorier beroende på det aktuella företagets situation;

Business Boost Tjänst

  • Jag guidar ekonomiskt välställda företag då de är i behov av en förändring för att uppnå bättre prestationer.

Omstruktureringstjänst

  • I företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter  agerar jag som operativ CRO.

 

 ”En kris är en förfärlig situation att låta gå förlorad.”