LB_JoukoTuuri-3bf77ce0cbbedf8fba61b5b8c2176b07.jpg

Expertis

 • Ledarskap, Företagsstrategi
 • Certifierad omstruktureringskonsult

Bakgrund

 • Över tjugoårig erfarenhet av att leda förändring.
 • Vid funktionskunnandet:
 • försäljning, marknadsförings, projekt management, produktutveckling, inköp samt process- och företagsutveckling.
 • general manager positioner från lokala ända till internationella ledningsgrupper inom Kraft- och Automationsbolag ABB.
 • byggt nya fabriker och funktioner, strukturerat nya eller omorganiserat redan befintliga verksamheter eller organisationer i Finland, Sverige, Estland, Schweiz och Kina.

Utbildning

 • Sertifierad Omstrukturerings Konsult (TMC)
  • Turnaround Management Association, Finland
 • Diplomingenjör, elektroteknik
  • Tekniska Högskola, Helsingfors