SE kanaler-4431c2eff71744db646cbca8714c5951.png

Företagsledare, om du upplever att ni sitter fast i ett hamsterhjul och känner att oberoende av vilka vägar ni försökt gå slutar inte hjulet snurra. Lösningen kan finnas i ledningsutveckling. Tag då kontakt med mig för

 

Business BOOST tjänst

  • Prestations förbättring
  • Ledningsgruppens utveckling
  • Omarbetning av strategier
  • Ledningens och nyckelpersoners coaching samt handledning
  • Omorganisering

 

Finansiär eller medlem av styrelsen, om ditt företag eller din gäldenär är i behov av en helomvändning, kontakta mig för

 

Operationens omstruktureringstjänst

  • Analys- och omstruktureringsplan
  • Funktionell och finansiell omstrukturering
  • Ekonomisk- och krisvägledning
  • Råd åt ledarpersoner och direktörer
  • Omstruktureringskonsult (CRO)