SE silverkula-d9799e0e9be5fe76744dcb9bd0e4da69.png
  1. TYDLIGT OCH KLART FOKUS
  2. VÄL FUNKTIONERANDE TEAM
  3. LAGOM KORTA TYGLAR
  4. EN LÄMPLIG STÄMNING FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖRÄNDRINGOberoende av var på utvecklingskurvan din operation befinner sig är principen för användning av dina ledarverktyg densamma.

I tillväxts stadiet söker du ständigt nya möjligheter och analyserar i samband med dem resultaten från tidigare investeringar. Gör vi saker rätt? Gör vi tillräckligt eller möjligtvis för mycket? Tar vi vara på uppenbarade tillfällen eller går en del av dem obemärkta? Är våra investeringar lagom stora? Du är konstant paranoid på ett produktivt vis.

I nedåtgående kurvan behåller du denna produktiva paranoia, men upptäcker att din planeringshorisont krymper. Dina valmöjligheter blir mer begränsade. Du är mindre tolerant för motgång och misslyckanden. Du har också färre alternativ och måste våga välja.

Slutligen i krissituationer där ekonomiska kapitalet och tiden runnit till slut har du en endaste patron kvar i geväret med vilken du måste träffa rätt.

I krisen är förståeligt nog ledarens roll att vara mer dominant och mindre demokratisk. Detta betyder dock inte att du inte har ett behov av att använda dig av hela bredden ledarskapets verktyg har att erbjuda.